ای اف تی (ضربه تراپی)
دوره های آموزشی ای اف تی

مدرس: فرهاد فروغمند (مدیر سایت ای اف تی)

 

1- دوره آموزش جامع ای اف تی (پایه): لطفا برای ثبت نام با ادمین دوره تماس بگیرید eftadmin@

2- دوره ای اف تی ثروت: به زودی برگزار می شود