ای اف تی (ضربه تراپی)
اپتیمال ای اف تی

اپتیمال ای اف تی

 

اپتیمال ای اف تی کاملا رایگان است. هیچ ایرانی استاد اپتیمال ای اف تی نیست. منابع ترجمه شده موجود در این صفحه کامل اند. بیش از 99 درصد مردم دنیا از همین طریق (اینترنتی) و از تنها استاد آن (گری کریگ) اپتیمال ای اف تی را می آموزند. مراقب سودجویانی که شهریه گزافی می طلبند باشید.

کانال تلگرام اپتیمال ای اف تی

بزرگترین گروه تلگرامی ای اف تی (اپتیمال و ضربه ای) در ایران

کانال تلگرام مجموعه آثار (ای اف تی و روشهای دیگر)


لینک دانلود ویرایش دوم کتاب اپتیمال ای اف تی از پرشین پیگ

لینک دانلود ویرایش دوم کتاب اپتیمال ای اف تی از مدیافایر


دانلود از پرشین گیگ

اپتیمال ای اف تی قسمت 1 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 2 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 3 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 4 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 5 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 6 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 7 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 8 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 9 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 10 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 11 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 12 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 13 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 14 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 15 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 16 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 17 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 18 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 19 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 20 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 21 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 22 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 23 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 24 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 25 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 26 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 27 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 28 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 29 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 30 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 31 از 31

 

 دانلود از آپارات

اپتیمال ای اف تی قسمت 1 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 2 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 3 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 4 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 5 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 6 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 7 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 8 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 9 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 10 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت 11 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​12 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​13 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​14 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​15 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​16 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​17 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​18 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​19 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​20 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​21 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​22 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​23 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​24 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​25 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​26 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​27 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​28 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​29 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​30 از 31

اپتیمال ای اف تی قسمت ​31 از 31

 

دانلود از یوتیوب

1
https://youtu.be/045V-da5FVI

https://www.youtube.com/watch?v=045V-da5FVI&feature=youtu.be

2
https://youtu.be/y9Cm-RMyFuI

https://www.youtube.com/watch?v=y9Cm-RMyFuI&feature=youtu.be

3
https://youtu.be/qyj0UtHG9pI

https://www.youtube.com/watch?v=qyj0UtHG9pI&feature=youtu.be

4
https://youtu.be/fI1D8hjb14E

https://www.youtube.com/watch?v=fI1D8hjb14E&feature=youtu.be

5
https://www.youtube.com/watch?v=VfHQ6cdJdvA

6
https://youtu.be/p4WuurIrF1k

https://www.youtube.com/watch?v=p4WuurIrF1k&feature=youtu.be

7
https://youtu.be/5_ssislzd9A

https://www.youtube.com/watch?v=5_ssislzd9A&feature=youtu.be

8
https://youtu.be/bLpG1uaqZZw

https://www.youtube.com/watch?v=bLpG1uaqZZw&feature=youtu.be

9
https://youtu.be/SqyTq1K4ZVk

https://www.youtube.com/watch?v=SqyTq1K4ZVk&feature=youtu.be

10
https://youtu.be/Iy2x_en43io

https://www.youtube.com/watch?v=Iy2x_en43io&feature=youtu.be

11
https://youtu.be/qzfVBi0ATQ4

https://www.youtube.com/watch?v=qzfVBi0ATQ4&feature=youtu.be

12
https://youtu.be/f2c6wFBwWLw

https://www.youtube.com/watch?v=f2c6wFBwWLw&feature=youtu.be

13
https://youtu.be/4C6ZX5XUU60

https://www.youtube.com/watch?v=4C6ZX5XUU60&feature=youtu.be

14
https://youtu.be/NGtk24SpH3o

https://www.youtube.com/watch?v=NGtk24SpH3o&feature=youtu.be

15
https://youtu.be/Hrz6k3xYYHo

https://www.youtube.com/watch?v=Hrz6k3xYYHo&feature=youtu.be

16
https://youtu.be/WtmICxlxVHI

https://www.youtube.com/watch?v=WtmICxlxVHI&feature=youtu.be

17
https://youtu.be/oa7pNiLBcY8

https://www.youtube.com/watch?v=oa7pNiLBcY8&feature=youtu.be

18
https://youtu.be/QGjibBCWCnY

https://www.youtube.com/watch?v=QGjibBCWCnY&feature=youtu.be

19
https://youtu.be/jN9UJGARbgY

https://www.youtube.com/watch?v=jN9UJGARbgY&feature=youtu.be

20
https://youtu.be/rCyJoWlUqVI

https://www.youtube.com/watch?v=rCyJoWlUqVI&feature=youtu.be

21
https://youtu.be/O-XjqfR2XSs

https://www.youtube.com/watch?v=O-XjqfR2XSs&feature=youtu.be

22
https://youtu.be/om1qJ0nVmsU

https://www.youtube.com/watch?v=om1qJ0nVmsU&feature=youtu.be

23
https://youtu.be/IjtfFqlXmA0

https://www.youtube.com/watch?v=IjtfFqlXmA0&feature=youtu.be

24
https://youtu.be/ixXHx3Xgb0Q

https://www.youtube.com/watch?v=ixXHx3Xgb0Q&feature=youtu.be

25
https://youtu.be/UcROYYnAJq8

https://www.youtube.com/watch?v=UcROYYnAJq8&feature=youtu.be

26
https://youtu.be/0gEveKc8KrY

https://www.youtube.com/watch?v=0gEveKc8KrY&feature=youtu.be

27
https://youtu.be/h8T-E6Yumsw

https://www.youtube.com/watch?v=h8T-E6Yumsw&feature=youtu.be

28
https://youtu.be/op5Y2iEF4VM


29
https://youtu.be/xiS0-BuhTMY


30
https://youtu.be/4e2itqZM7qk


31
https://youtu.be/hF-4uBzPVYE

https://www.youtube.com/watch?v=hF-4uBzPVYE&feature=youtu.be