ای اف تی (ضربه تراپی)
ایموشن کد و بادی کد

ایموشن کد (رمز احساسات)

( توضیحات بادی کد هم در ادامه همین صفحه آمده است)

ایموشن کد (رمز احساسات) بهترین روشی است که تاکنون برای ریشه یابی مشکلات یافته ام و مکملی عالی برای ای اف تی محسوب می شود. با سرعتی باور نکردنی علت مشکلات ذهنی، احساسی و جسمی خود و دیگران را در خواهید یافت.این روش را هزاران بار آزموده ام و هنوز هم گهگاه از نتایج آن حیرت می نمایم.

آنچه را که متخصصان ایرانی به خواب هم نمی دیده اند اکنون در دسترس همگان می گذارم.

قطعا هیچ کسی نمی تواند بهتر از پدید آورنده ایموشن کد (رمز احساسات)یعنی دکتر بردلی نلسون آن را ارائه دهد. ترجمه کلیه اثار ایشان (فیلم و کتاب) در اینجا در دسترس شما گذاشته می شود.


  

لینک کانال تلگرام ایموشن کد (رمز احساسات) (برای دانلود کتاب و فیلم)

ترجمه کتاب ایموشن کد (رمز احساسات)نوشته دکتر بردلی نلسون

فیلمهای آموزشی ایموشن کد (ارائه توسط دکتر بردلی نلسون و با زیرنویس فارسی)​ دانلود از مدیافایر

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 1 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 2 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 3 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 4 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 5 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 6 از 21 

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 7 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 8 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 9 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 10 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 11 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 12 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​13 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​14 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​15 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​16 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​17 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​18 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 19 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 20 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 21 از 21

 

دانلود فیلمهای ایموشن کد (رمز احساسات)با زیرنویس فارسی از آپارات

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 1 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 2 از 21 

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 3 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 4 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 5 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 6 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 7 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 8 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 9 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 10 از 21 

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 11 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 12 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​13 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​14 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​15 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​16 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​17 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت ​18 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 19 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 20 از 21

ایموشن کد (رمز احساسات)قسمت 21 از 21

 

بادی کد

آخرین ابداع دکتر بردلی نلسون

برگرفته و کاملتر از ایموشن کد

با استفاده از آن می توانید کلیه مشکلات خود را ریشه یابی و برطرف نمایید. روشی ایده ال برای متخصصان و مردم عادی

 

فیلم سمینار آن به طور کامل و در 43 قسمت (با زیرنویس فارسی) در زیر ارائه می شود. بهای هر قسمت 6000 تومان و جمعا 258000 تومان است. شرایط تخفیف آن مشابه ایموشن کد (که در بالا نوشته شده) است و با رعایت آنها از حداقل 50 درصد (129000 تومان) تخفیف برخوردار می شوید. همچنین می توانید آن را فقط با یک نفر شریک شوید که در این صورت بهای آن باز هم برایتان نصف می شود و به 64500 تومان می رسد.

بانک ملی حساب شماره 0212936513002
یا
 کارت شماره 9565 1030 9971 6037

بانک ملت حساب شماره
7029870070 
یا کارت شماره 0491 8439 3378 6104

به نام فرهاد فروغمند

می توانید اول دانلود کنید و بعد بپردازید. راه سرقت کاملا باز است و پرداخت فقط بر عهده وجدان شما است.

 

دانلود از پرشین گیک

سمینار بادی کد قسمت 1 از 43

سمینار بادی کد قسمت 2 از 43

سمینار بادی کد قسمت 3 از 43

سمینار بادی کد قسمت 4 از 43

سمینار بادی کد قسمت 5 از 43

سمینار بادی کد قسمت 6 از 43

سمینار بادی کد قسمت 7 از 43

سمینار بادی کد قسمت ​8 از 43

سمینار بادی کد قسمت 9 از 43

سمینار بادی کد قسمت 10 از 43

سمینار بادی کد قسمت 11 از 43

سمینار بادی کد قسمت 12 از 43

سمینار بادی کد قسمت 13 از 43

سمینار بادی کد قسمت 14 از 43

سمینار بادی کد قسمت 15 از 43

سمینار بادی کد قسمت 16 از 43

سمینار بادی کد قسمت 17 از 43

سمینار بادی کد قسمت 18 از 43

سمینار بادی کد قسمت 19 از 43

سمینار بادی کد قسمت 20 از 43

سمینار بادی کد قسمت 21 از 43

سمینار بادی کد قسمت 22 از 43

سمینار بادی کد قسمت 23 از 43

سمینار بادی کد قسمت 24 از 43

سمینار بادی کد قسمت 25 از 43

سمینار بادی کد قسمت 26 از 43

سمینار بادی کد قسمت 27 از 43

سمینار بادی کد قسمت 28 از 43

سمینار بادی کد قسمت 29 از 43

سمینار بادی کد قسمت 30 از 43

سمینار بادی کد قسمت 31 از 43

سمینار بادی کد قسمت 32 از 43

سمینار بادی کد قسمت 33 از 43

سمینار بادی کد قسمت 34 از 43

سمینار بادی کد قسمت 35 از 43

سمینار بادی کد قسمت 36 از 43

سمینار بادی کد قسمت 37 از 43

سمینار بادی کد قسمت 38 از 43

سمینار بادی کد قسمت 39 از 43

سمینار بادی کد قسمت 40 از 43

سمینار بادی کد قسمت 41 از 43

سمینار بادی کد قسمت 42 از 43

سمینار بادی کد قسمت 43 از 43


دانلود از آپارات

سمینار بادی کد قسمت 1 از 43

سمینار بادی کد قسمت 2 از 43

سمینار بادی کد قسمت 3 از 43

سمینار بادی کد قسمت 4 از 43

سمینار بادی کد قسمت 5 از 43

سمینار بادی کد قسمت 6 از 43

سمینار بادی کد قسمت 7 از 43

سمینار بادی کد قسمت ​8 از 43

سمینار بادی کد قسمت 9 از 43

سمینار بادی کد قسمت 10 از 43

سمینار بادی کد قسمت 11 از 43

سمینار بادی کد قسمت 12 از 43

سمینار بادی کد قسمت 13 از 43

سمینار بادی کد قسمت 14 از 43

سمینار بادی کد قسمت 15 از 43

سمینار بادی کد قسمت 16 از 43

سمینار بادی کد قسمت 17 از 43

سمینار بادی کد قسمت 18 از 43

سمینار بادی کد قسمت 19 از 43

سمینار بادی کد قسمت 20 از 43

سمینار بادی کد قسمت 21 از 43

سمینار بادی کد قسمت 22 از 43

سمینار بادی کد قسمت 23 از 43

سمینار بادی کد قسمت 24 از 43

سمینار بادی کد قسمت 25 از 43

سمینار بادی کد قسمت 26 از 43

سمینار بادی کد قسمت 27 از 43

سمینار بادی کد قسمت 28 از 43

سمینار بادی کد قسمت 29 از 43

سمینار بادی کد قسمت 30 از 43

سمینار بادی کد قسمت 31 از 43

سمینار بادی کد قسمت 32 از 43

سمینار بادی کد قسمت 33 از 43

سمینار بادی کد قسمت 34 از 43

سمینار بادی کد قسمت 35 از 43

سمینار بادی کد قسمت 36 از 43

سمینار بادی کد قسمت 37 از 43

سمینار بادی کد قسمت 38 از 43

سمینار بادی کد قسمت 39 از 43

سمینار بادی کد قسمت 40 از 43

سمینار بادی کد قسمت 41 از 43

سمینار بادی کد قسمت 42 از 43

سمینار بادی کد قسمت 43 از 43