ای اف تی (ضربه تراپی)
این محصول تابع قواعد سایت است.

این سوالی است که بارها از من کرده اند. آیا می توان از ای اف تی/ تکنیک رهایی ذهن/ ضربه تراپی بر روی بچه ها استفاده کرد. اگر جواب مثبت است آیا نحوه استفاده از آن در کودکان و بزرگسالان فرقی می کند؟

بها 2000 تومان
    می توانید ابتدا دانلود کنید و بعد بپردازید

بانک ملی حساب شماره 0212936513002
یا
 کارت شماره 9565 1030 9971 6037

بانک ملت حساب شماره
7029870070 
یا کارت شماره 7420 0061 3371 6104

به نام فرهاد فروغمند


لینک دانلود ای اف تی تکنیک رهایی ذهن ضربه تراپی از فورشرد

لینک آپارات

لینک یوتیوب