ای اف تی (ضربه تراپی)
بی اثر کردن خاطرات به روش ام آر
این محصول تابع قواعد سایت است.

روش Matrix Reimprinting از ای اف تی (تکنیک رهایی ذهن) (ضربه تراپی) مشتق شده است و ابداع یکی از اساتید واقعی ای اف تی ضربه تراپی می باشد. به کمک این روش خاطرات ناگوار به راحتی بی اثر می گردند.

دانلود ای اف تی/ تکنیک رهایی ذهن/ ضربه تراپی خاطرات از فورشرد

لینک آپارات

لینک یوتیوب