ای اف تی (ضربه تراپی)
این محصول تابع قواعد سایت است.

آیا می توان به کمک ای اف تی (تکنیک رهایی ذهن) (ضربه تراپی) راحت و به موقع خوابید؟ نیمه شب بیدار نشد؟ صبح خیلی زود یا خیلی دیر بیدار نشد؟

دانلود ای اف تی/ تکنیک رهایی ذهن/ ضربه تراپی خوابیدن از فورشرد

لینک آپارات
لیتک یوتیوب