ای اف تی (ضربه تراپی)
این محصول تابع قواعد سایت است.

تاثیر سریع ای اف تی/ تکنیک رهایی ذهن/ ضربه تراپی بر افسردگی را خودتان تجربه کنید

بها 2000 تومان
می توانید ابتدا دانلود کنید و بعد بپردازید

بانک ملی حساب شماره 0212936513002
یا
 کارت شماره 9565 1030 9971 6037

بانک ملت حساب شماره
7029870070 
یا کارت شماره 7420 0061 3371 6104

به نام فرهاد فروغمند


دانلود ای اف تی تکنیک رهایی ذهن ضربه تراپی و افسردگی از فورشرد

لینک آپارات

لینک یوتیوب