ای اف تی (ضربه تراپی)
تخفیف

تخفیف

به منظور اشاعه هر چه بیشتر روشهای مطرح شده در این سایت اینجانب رضایت خودم را به آپلود و یا لینک گذاشتن برای تمامی آثارم در فضای مجازی (سایتها، وبلاگها، شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک، وایبر، تلگرام و غیره) اعلام می دارم. از کلیه کسانی که توانایی دارند نیز می خواهم که حتی الامکان در این کار خیر مشارکت نمایند. همچنین به قصد ترغیب بازدیدکنندگان در موارد زیر به ایشان تخفیف داده می شود:

توجه: (الزامی) در کنار نام فایل و یا هر لینکی که می گذارید اندکی (حدود دو خط) از تجربیات خود در زمینه استفاده از روش (بدون هرگونه اغراق) بنویسید تا مردم به آن ترغیب شوند. همچنین به مردم تاکید کنید که کلیه فایلهای سایت (www.eft.ir ) قابل دانلود هستند و هیچ قفلی روی آنها نیست.

 

الف) فایلهایی که بهای آنها مشخص شده اند

1-      به ازای هر بار لینک گذاشتن (ارجاع به سایت www.eft.ir ) برای هر فایل می توانید 5 درصد بهای همان فایل را به خودتان تخفیف دهید.

2-      به ازای هر بار آپلود هر فایل می توانید 10 درصد بهای همان فایل را به خودتان تخفیف دهید.

سقف تخفیفهای هر فرد برای اجرای دو بند فوق در مورد هر فایل کلا 50 درصد است

ب) فایلهایی که بهای آنها به اندازه همت شما اعلام شده است

3- به ازای 10 بار لینک گذاشتن (ارجاع به سایت www.eft.ir ) برای هر فایل بهای همان فایل برای شما 500 تومان می شود.

4- به ازای 10 بار آپلود هر فایل می توانید به رایگان از آن استفاده کنید.

ج) فایلهای رایگان

به ازای 10 بار لینک گذاشتن (ارجاع به سایت www.eft.ir ) برای هر فایل رایگان بهای یکی از فایلهای بند ب (همت شما) )به انتخاب خودتان ( برایتان 500 تومان می شود.

به ازای 10 بار آپلود هر فایل رایگان می توانید از یکی از فایلهای بند ب (همت شما) )به انتخاب خودتان ( به رایگان استفاده کنید.

د) اگر بهای هر یک از فایلها را بپردازید (اعم از بدون تخفیف یا با اعمال تخفیفهای فوق) می توانید (فقط ! ) یک نسخه از آن را به یکی از آشنایان خود هدیه دهید.


از کلیه کسانی که در اشاعه روشهای مفید و خصوصا ای اف تی در میان مردم می کوشند صمیمانه تشکر می کنم و دست تک تک آنها را می بوسم.