ای اف تی (ضربه تراپی)
کلیه محصولاتی که در این صفحه عرضه می گردند تابع قواعد سایت هستند. برای هیچ کسی استثنا وجود ندارد.

برای استفاده از محصولات این صفحه هیچ نیازی به یادگیری ای اف تی نمی باشد و فقط کافی است که از آنچه که در فیلم می آید تقلید کنید تا مشکلات ذهنی و احساسی کمتری داشته باشید.

اگر دانلود برایتان دشوار است می توانم فیلم و کتاب را برایتان رایت و پست کنم. کافی است بهای آنها را به یکی از حسابهایم واریز و از طریق ایمیل نشانی پستی خود را اطلاع دهید
forughmand@yahoo.com