ای اف تی (ضربه تراپی)
خبرنامه

 

 

خبرنامه آموزشی گری کریگ به زبان فارسی

 

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 15 شهریور 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 8 شهریور 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 1 شهریور 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 25 مرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 18 مرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 11 مرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 4 مرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 28 تیر 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 21 تیر 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 14 تیر 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 7 تیر 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 31 خرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 24 خرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 17 خرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 10 خرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 3 خرداد 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 27 اردیبشهت 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 20 اردیبشهت 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 13 اردیبهشت 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 6 اردیبهشت 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 30 فروردین 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 23 فروردین 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 16 فروردین 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 9 فروردین 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 2 فروردین 1397

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 24 اسفند 1396

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 17 اسفند 1396

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 10 اسفند 1396

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 3 اسفند 1396

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 26 بهمن 1396

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 19 بهمن 1396

خبرنامه رسمی ای اف تی گری کریگ 12 بهمن 1396