ای اف تی (ضربه تراپی)
روشها و افراد پدید آورنده آنها

توجه: ترتیب روشها به هیچ وجه بر اساس برتری آنها و یا علاقه شخصی ام نمی باشد. تاثیر همگی آنها کم و بیش مشابه است و بیشتر به مهارت و حال و روز کاربر بستگی دارد.

 

ای اف تی (ضربه تراپی) (تکنیک رهایی ذهن)

این روش اولین بار در سال 1997 به جهانیان معرفی شد. هر چند که بر اساس اصول علمی طب سوزنی بنا گردیده است ولی در آن از سوزن زدن خبری نیست و صرفاً بر برخی نقاط بدن ضربات ملایمی با سرانگشتان می زنند. لذا عده ای آن را طب سوزنی بدون سوزن می دانند. پدید آورنده آن یک مهندس آمریکایی به نام آقای گری کریگ می باشد. وی در جوانی به روشهای بهبود کارایی علاقمند بود و روشش هم از همان ابتدا جنبه های روانشناختی متعددی داشت. در نتیجه طبیعی بود که روانشناسان به آن علاقمند گردند و همینان بودند که اسباب پیشرفتهای بعدی آن را فراهم ساختند به طوری که امروزه می توان ای اف تی (ضربه تراپی) (تکنیک رهایی ذهن) را ترکیبی از طب سوزنی شرقی و روانشناسی غربی دانست. نتایج حاصل از آن اغلب بسیار سریع و حیرت انگیزند. در تمامی دنیا استفاده شده است و تخمین می زنند که عده کسانی که از آن بهره گرفته اند افزون بر صد میلیون تن باشد. جالب اینجا است که حتی یکی از این افراد اظهار نارضایی نکرده و هیچ اثر جانبی سوئی هم گزارش نگردیده است.


سوجوک

این روش در اواسط دهه 80 میلادی توسط یک پزشک کره ای به نام پارک جی وو کشف گردید. عده ای آن را نوعی طب سوزنی جدید می دانند. وی متوجه شد که بروز بیماری در هر عضوی از بدن در سایر اعضا به صورت درد آشکار می گردد و لذا از طریق تحریک نقاط دردناک (بر روی دست و پا) پیام شفا به عضو بیمار ارسال می گردد. هر چه نقاط مزبور بیشتر تحریک شوند عضو بیمار زودتر سالم می شود و شاید هم به همین دلیل باشد که ورزشکاران و کارگران کمتر مریض می گردند.

بی اس اف اف

این روش در اواخر دهه 90 میلادی توسط یک روانشناس آمریکایی به نام دکتر لری نیمز ابداع گردید. وی متوجه شد که در اکثر روشها ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر ذهن ناخودآگاه وجود دارد و لذا چنین استدلال نمود که اگر مستقیماً به سراغ ذهن ناخودآگاه برویم زودتر و شاید هم بهتر به نتیجه برسیم. اسم بامسمایی هم برای شیوه اش برگزید که به معنی "زود رها شوید" می باشد. روانشناسان از این روش خیلی استقبال می کنند چون با نظریات جدید کاملاً مطابقت دارد.

زی پوینت

توسط یک کانادایی به نام گرنت کانولی که شاگرد دکتر نیمز می باشد پدید آمده است. خیلی به بی اس اف اف شباهت دارد.

تی ای تی

در دهه 90 میلادی یک آمریکایی به نام دکتر تاپاس فلمینگ به صورت شهودی به آن دست یافت. عده ای آن را برتر و موثرتر از ای اف تی می دانند ولی شخصاً فقط در برخی موارد این نظر را درست می دانم.

کوانتوم کی

چند سال پیش توسط یک انگلیسی به نام اندرو کمپ پدید آمد. وی استاد کینیزیولوژی است و به نظرم در بسیاری از علوم جدید در دنیا سرآمد می باشد. شخصاً از روش او نتایج خارق العاده ای گرفته ام. هر چند که استفاده از این روش خیلی آسان است ولی درک آن بسیار دشوار می باشد.


جی ان ام (پزشکی نوین آلمانی)

توسط یک آلمانی به نام دکتر ریکه گرد هامر در دهه 80 میلادی مطرح شد. دلیل بیماری سرطان و بسیاری بیماریهای دیگر را توضیح می دهد و پزشکی را در برخی موارد از سردرگمی در می آورد و تمامی بیماری ها را یک کاسه می کند. بسیار منطقی است و شیوه درمانی اش هم به نظر کاملاً معقول می آید. برخی پزشکان خیلی به آن علاقمندند.

وی

در سال 2005 توسط یک پزشک آمریکایی به نام دانیل بنور و با ترکیب ای اف تی و ای ام دی آر به دست آمد. کاربرد آن بسیار ساده است.

کف بینی (شخصیت شناسی بر اساس خطوط کف دست)

این مبحث خلاصه ای از جزواتی است که از دروس بزرگترین استاد کف شناسی دنیا یعنی آقای بیل پرون برداشته ام. ایشان شرح می دهند که خطوط کف دست افراد بر اساس قابلیتهای ذاتی و شرایط زندگی اش تغییر می کنند و بر اساس آنها می توان روحیات و استعدادهای افراد را شناخت. هر چند که نام کف بینی بر آن گذاشته شده است ولی هیچ شباهتی به فال بینی ندارد.

لوگوسنتز

توسط یک دکتر روانشناس سویسی به نام ویلم لامرز ابداع گردیده است. استفاده از آن بسیار آسان است و می توان در انواع مشکلات جسمی و روانی از آن بهره گرفت.