ای اف تی (ضربه تراپی)
زبان بدن ازدواج

کلیه آثار مرا می توانید ابتدا دانلود کنید و بعد بهای آنها را بپردازید.

پرداخت بر عهده وجدان شما است و اگر اهمیتی به حلال و حرام بودن آنچه که برمی دارید (سرقت؟) نمی دهید مشکل شما است نه من!!!!

بهای کتاب زبان بدن ازدواج 50000 تومان است.

اگر لینک این کانال را در ده گروه، کانال، سایت، وبلاگ و غیره بگذارید یا برای ده نفر از کسانی که احتمال زیادی می دهید بهره فراوان از این روش ببرند بفرستید 50 درصد تخفیف  می گیرید.

اگر بهای کتاب را پرداخته اید می توانید آن را فقط (!!!) به یک نفر هدیه دهید.
همچنین می توانید این کتاب را دو نفری مشترکا خریداری کنید. در این صورت برای هر نفر25000 تومان هزینه دارد و اگر از تخفیف 50 درصدی نیز بهره گیرید برای هر نفر ​12500تومان می شود. به عبارت دیگر یک کتاب عالی را به طور کامل و فقط با 12500 تومان دریافت و یک عمر می توانید از آن استفاده کنید.
بدیهی است کسانی که مشترکا می خرند نمی توانند آن را به دیگران هدیه دهند.

شماره کارت بانک ملت 6104337884390491
شماره حساب بانک ملت
7029870070  

شماره کارت بانک ملی
6037997110309565
شماره حساب بانک ملی
0212936513002

به نام فرهاد فروغمند

 

 لینک دانلود از مدیافایر

 لینک دانلود از پرشین گیگ

لینک دانلود از کانال تلگرام زبان بدن همسر