ای اف تی (ضربه تراپی)
کانال مجموعه آثار

 فهرست گروهها و کانالهای تلگرام

ای اف تی

 

گروه تلگرام ای اف تی مقدماتی

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjvcGvOfjypgxMi8CQ​

 

 

کانل تلگرام گفتگوهای قبلی گروه ای اف تی مقدماتی

https://telegram.me/joinchat/BD-5zj1DPYllu_j7m7abwg

 

 

کانال تلگرام یادگیری ای اف تی (مرحله 1)

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjyBUkgz1Yjyc8L74A

 

کانال تلگرام یادگیری ای اف تی (مرحله 2)

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjymR1KPdJvwCFnOZQ

 

 

کانال تلگرام تجربه های مردم از کار با ای اف تی

https://telegram.me/eftiran2

 

کانال تلگرام ای اف تی در زندگی روزمره

https://telegram.me/EFTvlog

 

کانال تلگرام فیلمهای آموزشی ای اف تی

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjwMmNM_c-NxuZkdSg

 

کانال تلگرام موفقیت تحصیلی به روش ای اف تی

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjyhpkZbnkCxURvLaA

 

کانال تلگرام لاغری به روش ای اف تی

https://telegram.me/joinchat/BD-5zj0KFa_6VvoKtyW8xg

 

کانال تلگرام موفقیت به روش ای اف تی (کاخ فرصتها)

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjxYtuJhVMEcgFtLkQ

 

کانال تلگرام موفقیت مالی به روش ای اف تی

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjyuAw_se3FQ3fQqpw

 


 

 کانال تلگرام گفتگوهای قبلی گروه هواوپونوپونو

https://telegram.me/joinchat/BD-5zj4EU43XIu_9D1YSbw

 

کانال تلگرام مطالب هواوپونوپونو

https://telegram.me/hooponopono3

 

کانال تلگرام تجربه های مردم از کار با هواوپونوپونو
https://telegram.me/hooponopono2

 

 

کانال تلگرام تقویت حس ششم

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjyphbPZbLCLHQbLJg

 

کانال تلگرام کوانتوم کی

https://telegram.me/quantumk

 

کانال تلگرام سوجوک

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjy7lu-4U7GGw0osGA

 

کانال تلگرام کوانتوم تاچ

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjyNoXc6mO5hp5ufhQ

 

کانال تلگرام بی اس اف اف

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjxG81l4BAsqy2sLHg

 

کانال تلگرام آموزش تقویت حس ششم

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjyphbPZbLCLHQbLJg

 

کانال تلگرام سایر آثار من

https://telegram.me/joinchat/BD-5zjxpL6f2Hyco447l2g