ای اف تی (ضربه تراپی)
تاکنون هیچ کسی را که صلاحیت تدریس ای اف تی (ضربه تراپی) (تکنیک رهایی ذهن) در ایران را داشته باشد ندیده ام.
متاسفانه عده زیادی پیدا شده اند و لقب استاد، متخصص و کارشناس ای اف تی (ضربه تراپی) (تکنیک رهایی ذهن) به خود داده اند.
هیچ یک از آنان را تایید نمی کنم.
در صورتی که  افراد واجد شرایطی پیدا شوند فورا آنها را در همین جا معرفی خواهم کرد
اگر توانایی این کار را در خود می بینید لطفا از طریق ایمیل با اینجانب تماس بگیرید
forughmand@yahoo.com