ای اف تی (ضربه تراپی)

کاخ فرصتها شاهکار گری کریگ و بهترین کتابی است که در زمینه موفقیت خوانده ام. با هیچ یک از کتابهای موفقیت و مثبت گرایی که در بازار موجودند قابل مقایسه نمی باشد.

بهای این کتاب 15000 تومان و بهای فیلم (فارسی) همراه آن هم 15000 تومان و جمعا 30000 تومان می باشد.

می توانید ابتدا دانلود کنید و بعد بپردازید

پرداخت آنلاین

بانک ملی حساب شماره 0212936513002
یا
 کارت شماره 9565 1030 9971 6037

بانک ملت حساب شماره
7029870070 
یا کارت شماره 0491 8439 3378 6104

به نام فرهاد فروغمند

 

دانلود کتاب کاخ فرصتها

 

دانلود فیلم

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم