ای اف تی (ضربه تراپی)

استاد ای اف تی EFT Master
هیچ فرد ایرانی (اعم از این که در داخل یا خارج از کشور سکونت داشته باشد) استاد ای اف تی نیست. به دلیل لغو برنامه اعطای کرسی استادی توسط گری کریگ در آینده هم هیچ فردی (چه ایرانی و چه خارجی) هرگز نمی تواند استاد ای اف تی شود. عده اساتید ای اف تی تا ابد به همین تعدادی که در لینک زیر می بینید محدود خواهد ماند
مراقب کسانی که از ناآگاهی مردم سوء استفاده می کنند و با تکیه بر تبلیغات (ماهواره ای) خود را استاد جا می زنند باشید.
www.EFTMastersWorldWide.com